GDPR

Cobham Gaisler är huvudarrangör av Rymdforum 2021. Se listan nedan för de olika aktörernas integritetspolicys och hantering av personuppgifter.

 

Cobham Gaisler: https://caes.com/legal/privacy
Hotel Gothia Towers: https://gothiatowers.com/om-oss/dataskydd/
Chalmers: https://www.chalmers.se/en/about-chalmers/processing-of-personal-data/Pages/default.aspx

 

Vid anmälan till konferensen finns följande information om behandling av personuppgifter
I och med att du anmäler dig till konferensen kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer användas för konferensadministration i samband med konferensen. Uppgifter som samlas in för fakturering sparas i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

 

Varken arrangören Cobham Gaisler, Meetagain eller leverantören av konferensprogramvaran kan hållas ansvariga för felaktiga uppgifter.

Rymdforum 2021 logotyp

Kontakt
Hitta

 

GDPR

Organisationen Rymdforum Sveriges syfte är att tillsammans med dess medlemmar tydliggöra nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.