Välkommen till
Rymdforum 2021 i Göteborg

 

Under Rymdforum 2021 diskuteras trender och nyheter inom rymdverksamheten.

 

Konferensen sätter rymdverksamheten i ett större sammanhang, inklusive hållbarhet, och breddar kretsen av organisationer och människor som engagerar sig inom området.

 

Under hösten och parallellt med konferensen pågår en lång rad arrangemang med rymdtema runt om i Göteborg.

 

Välkommen till Göteborg 10 – 12 oktober 2021

Under Rymdforum 2021 kommer en lång rad intressanta talare dela med sig av sina tankar kring olika aspekter om rymden.

Anna Rathsman

Generaldirektör, Rymdstyrelsen

David Parker

Director, European Space Agency

Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning

Vår moderator: Erik Blix

Erik Blix är en skicklig moderator, debattledare och intervjuare både inom underhållning och i mer seriösa sammanhang. Eriks signum är att kunna lyssna på deltagarna, formulera sig i ögonblicket, följa upp med belysande frågor och därefter sammanfatta kunskapen på ett lättförståeligt sätt.

På kvällen tar vi oss från rymden och långt ner i havsdjupen! På Universeum bjuds du på trerätters middag, dryck och underhållning i en unik miljö vid några av Europas största akvarier.

Studiebesök

Som en del i konferensprogrammet arrangerar vi tre intressanta studiebesök som du som deltagare kan välja mellan.

Five Star Campus

 

FULLBOKAT! 

 

Five Star Campus är en Chalmers testarena för framtidens hållbara lösningar. Du kommer få se innovativa testbäddar och -projekt inom mobilitet och autonoma fordon, skörd och lagring av solenergi, en modern kraftcentral på campus, framtidens boende med NASA teknologi, och mycket mer.

Onsala rymdobservatorium

 

FULLBOKAT! 

 

Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella infrastruktur för radioastronomi. Observatoriet ger tillgång till utrustning för forskare som studerar både jorden och resten av universum. Vid observatoriet finns radioteleskop och andra instrument för både astronomi och geovetenskaper. Onsala rymdobservatorium bygger också instrument för, representerar och stöder Sveriges engagemang i många internationella astronomiprojekt.

Hasselblads and the Moon

 

FULLBOKAT! 

 

Människans första steg på månen förevigades med en Hasselbladkamera och bilderna hör till de mest ikoniska i fotografins historia. På denna exklusiva visning plockar Hasselbladstiftelsen fram några av objekten och fotografierna som annars visas i utställningen Hasselblad and the Moon och pratar om kamerans utveckling, det avgörande samarbetet med NASA och personerna bakom både kameraföretaget och Hasselbladstiftelsen: Erna och Victor Hasselblad. Besöket kombineras med ett besök på Göteborgs konstmuseum, som finns i samma byggnad som Hasselblad Center.

Under hösten och parallellt med konferensen pågår en lång rad arrangemang med rymdtema runt om i Göteborg.

För barn och ungdom

Olika aktiviteter för att inspirera barn och ungdomar till ett ökat intresse för rymdteknik och rymdverksamhet.

För allmänheten

Gå på en rymdkonsert eller lär dig mer om rymden på astronomins dag och natt.

För näringslivet

Arrangemang för startups, investerare, AI teknik m.m.

Arrangeras i samarbete mellan

Rymdforum 2021 logotyp

Kontakt
Hitta

 

GDPR

Organisationen Rymdforum Sveriges syfte är att tillsammans med dess medlemmar tydliggöra nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.