Välkomna till Rymdforum 2021 i Göteborg

 

Rymdforum 2021 kommer presentera nyheter, diskutera trender, öppna för dialog och debatt rörande rymdverksamheten och kommer bidra till att Sverige har en livskraftig och växande rymdverksamhet.

 

Konferensen kommer dessutom sätta rymdverksamheten i ett större sammanhang inklusive hållbarhet och att bredda kretsen av organisationer och människor som engagerar sig inom området.

 

Rymdforum 2021 skall, inte minst med samarrangemang, särskilt tillse behovet att attrahera barn och ungdomar till naturvetenskap och teknik.

 

Organisationen Rymdforum Sveriges syfte är att tillsammans med dess medlemmar tydliggöra nyttan med rymdverksamhet för Sverige för att höja livskvalité, skapa effektivare samhällsfunktioner och öka tillväxten.

 

Välkomna till Göteborg 10 – 12 oktober 2021